Decyzja Rady (UE, Euratom) 2019/1898 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Grecką