2018 m. gegužės 31 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 104/2018, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) [2020/1608]