Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa de bhun an dara fomhír d'Airteagal 251(2) de Chonradh CE maidir leis an gcomhsheasamh ón gComhairle chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena dtarraingeofaí siar Rialachán (CE) Uimh. 1228/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le coinníollacha rochtana ar an líonra um malartuithe trasteorann sa leictreachas