Решение на Съда (втори състав) от 7 юли 1964 г. # Luigi de Pascale срещу Комисия на Европейската икономическа общност. # Дело 97-63. TITJUR De Pascale/Комисия