Zadeva C-570/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 28. oktobra 2020 – BV/Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie