REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kanados susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) Transporto ir turizmo komitetas Pranešėjas: Francisco Assis