Cauza T-738/19: Acțiune introdusă la 4 noiembrie 2019 – Clouds Sky/EUIPO - The Cloud Networks (Wi-Fi Powered by The Cloud)