Zadeva F-118/11: Tožba, vložena 11. novembra 2011 – ZZ proti Komisiji