2012/151/EL: Euroopa Ülemkogu otsus, 1. märts 2012 , millega valitakse Euroopa Ülemkogu eesistuja