94/1010/EF: Kommissionens beslutning af 14. december 1994 om godkendelse af det samlede programmeringsdokument for EF's strukturinterventioner i regionen Toscana, der er omfattet af mål nr. 2 i Italien (Kun den italienske udgave er autentisk)