TUARASCÁIL maidir leis an dréachtrialachán ón gComhairle maidir le ríomh na hacmhainne dílse bunaithe ar dhramhaíl ó phacáistíocht phlaisteach nach bhfuil athchúrsáilte, maidir leis na modhanna agus an nós imeachta chun an acmhainn dhílis sin a chur ar fáil agus ar ghnéithe áirithe den acmhainn dhílis bunaithe ar ollioncam náisiúnta (13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE)) An Coiste um Buiséid Rapóirtéirí: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer