Opinia Rady z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji Cypru na lata 2005-2009