Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 22. novembra 2011.#Wolfgang Köppl proti Freistaat Bayern.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Nemčija.#Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika - Direktiva 91/439/EGS - Člena 1(2) in 8(2) in (4) - Člen 7(1) - Vzajemno priznavanje vozniških dovoljenj - Odvzem nacionalnega dovoljenja za vožnjo - Izdaja vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije B s strani druge države članice - Kršitev zahteve glede prebivališča - Poznejša izdaja vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije C s strani iste države članice - Spoštovanje zahteve glede prebivališča - Obveznost biti imetnik vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije B v času izdaje vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije C.#Zadeva C-590/10. Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 22. novembra 2011.