Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. novembra 2011.$