Helyesbítés a szarvasmarhafélék és sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló 64/432/EGK irányelv módosításáról és naprakésszé tételéről szóló, 1997. március 17-i 97/12/EK tanácsi irányelvhez (HL L 109., 1997.4.25.) (Magyar nyelvű különkiadás, 3. fejezet, 21. kötet, 14. o.)