2014/523/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 4. avgusta 2014 o spremembi Priloge I k Odločbi 2004/211/ES v zvezi z uvrstitvijo Kuvajta na seznam tretjih držav in njihovih delov, iz katerih je dovoljen uvoz živih enoprstih kopitarjev ter njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 5440) Besedilo velja za EGP