C-135/19. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2020. március 5-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pensionsversicherungsanstalt kontra CW (Előzetes döntéshozatal – Migráns munkavállalók szociális biztonsága – A szociális biztonsági rendszerek koordinálása – 883/2004/EK rendelet – 3. és 11. cikk – Tárgyi hatály – Az e rendelet hatálya alá tartozó ellátások – Minősítés – Betegségi ellátás – Rokkantsági ellátás – Munkanélküli-ellátás – Olyan személy, aki valamely tagállam szociális biztonsági rendszerében már nem biztosított, mivel az ott végzett keresőtevékenységét megszüntette, és a lakóhelyét más tagállamba helyezte át – A korábbi lakóhely és korábbi munkavégzési hely szerinti tagállamban előterjesztett, rehabilitációs támogatás iránti kérelem – Megtagadás – Az alkalmazandó jogszabályok meghatározása)