P8_TA(2015)0400 A biztosítási közvetítés ***I Az Európai Parlament 2015. november 24-i jogalkotási állásfoglalása a biztosítási közvetítésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD)) P8_TC1-COD(2012)0175 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2015. november 24-én került elfogadásra a biztosítási értékesítésről (átdolgozás) szóló (EU) 2016/… európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel