Zadeva C-562/16: Sklep predsednika Sodišča z dne 16. januarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Hannover – Nemčija) – Peter Roßnagel, Alexandre Schröter/TUIfly GmbH