Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n aisghairtear Gníomhaíocht Chomhpháirteach 98/700/CGB ón gComhairle, Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD))