Togra le haghaidh CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cúnamh Macrairgeadais a sholáthar do chomhpháirtithe is iarrthóirí agus comharsanachta i gcomhthéacs ghéarchéim phaindéim COVID-19