Ráiteas comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún maidir le Rialachán (AE) 2018/1671 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/825 chun imchlúdach airgeadais an Chláir tacaíochta um Athchóiriu Struchtúrach a mhéadú agus an cuspóir ginearálta a oiriúnú