Förhandsanmälan av en koncentration (Ärendenr M.8295 – AXA/ATP/Target) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES )