Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críche (EGTC) i dtaca le bunú agus cur chun feidhme grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú