Cumarsáid ó Ardrúnaí an Aontais Eorpaigh faoi Airteagal 30(2) den Choinbhinsiún, arna bhunú ag an gComhairle i geomhréir le hAirteagal 34 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh