Evens/Curtea de Conturi TITJUR Hotărârea Curții (camera a treia) din data de 25 noiembrie 1982. # Victor Evens împotriva Curții de Conturi a Comunităților Europene. # Funcționar. # Cauza 79/82.