Zaak C-302/07: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 5 maart 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het VAT and Duties Tribunal, London — Verenigd Koninkrijk) — J D Wetherspoon plc / The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Eerste en Zesde btw-richtlijn — Beginsel van fiscale neutraliteit en evenredigheidsbeginsel — Regels betreffende afronding van btw-bedragen — Methoden en niveaus van afronding)