Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 december 2013 om utkastet till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna 2014-2020 (COM(2013)0552 – C7-0262/2013 – 2013/0266(CNS))