Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor de invoer van bepaalde visserijproducten op de Canarische Eilanden van 2014 tot en met 2020 (COM(2013)0552 — C7-0262/2013 — 2013/0266(CNS))