Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 10. prosinca 2013. o prijedlogu Uredbe Vijeća o otvaranju i načinu upravljanja autonomnim carinskim kvotama Unije za uvoz određenih proizvoda ribarstva na Kanarske otoke u razdoblju od 2014. do 2020. (COM(2013)0552 – C7-0262/2013 – 2013/0266(CNS))