Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1362/2011 av den 19 december 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Ptujski lük (SGB)]