Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1362/2011 al Comisiei din 19 decembrie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Ptujski lük (IGP)]