Pisno vprašanje E-008533/11 Oreste Rossi (EFD) za Komisijo. Plinovod ogroža domorodce v Peruju