Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/871 z dne 14. junija 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 glede seznama letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov ali omejitve opravljanja dejavnosti v Uniji (Besedilo velja za EGP.)