Kirjalik küsimus P-2102/10, mille on esitanud Michał Tomasz Kamiński (ECR) komisjonile. Kesk- ja Ida-Euroopa riikide esindus Euroopa välisteenistuse struktuurides