Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#ZESDE DEEL - INSTITUTIONELE EN FINANCIËLE BEPALINGEN#TITEL I - BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN#Hoofdstuk 1 - De instellingen#Vierde afdeling - Het Hof van Justitie van de Europese Unie#Artikel 280#(oud artikel 244 VEG)