Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Przegląd agendy terytorialnej UE, karty lipskiej i agendy miejskiej dla UE” (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji niemieckiej)