Sag T-317/18: Sag anlagt den 18. maj 2018 — Fugro mod Kommissionen