Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 876/2011 z dnia 1 września 2011 r. zmieniające po raz 157. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida