Értesítés a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 34. cikkének alkalmazhatóságára vonatkozó kérelemről Közszolgáltató ajánlatkérő által benyújtott kérelem – A végrehajtási jogi aktusok elfogadására rendelkezésre álló időszak meghosszabbítása 2020/C 322/09