Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 248/2014, 26. veebruar 2014 , millega muudetakse määrust (EL) nr 260/2012 kogu liitu hõlmavatele kreedit- ja otsekorraldustele ülemineku osas EMPs kohaldatav tekst