Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/2231, 12. detsember 2016, millega muudetakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid