TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Uimh. 445/2014/AE lena mbunaítear gníomhaíocht Aontais do Phríomhchathracha na hEorpa do na blianta 2020 go 2033 (COM(2020)0384 - C9-0275/2020 - 2020/0179(COD)) An Coiste um Chultúr agus um Oideachas Rapóirtéir: Željana Zovko