Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony (08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE))