Europos Maisto Saugos Tarnybos Sprendimas 2019 m. birželio 19 d. dėl vidaus taisyklių dėl tam tikrų duomenų subjektų teisių apribojimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu EFSA vykdant savo funkcijas