SPØRGSMÅL nr. 1 (H-0182/95) af Alexandros ALAVANOS til Rådet. Tyrkiets trusler i tilfælde af Cyperns medlemskab af Den Europæiske Union