Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9619 — CDC/EDF/ENGIE/La Poste) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 375/05