Kommissionens forordning (EØF) nr. 2938/92 af 9. oktober 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes