ETA:n sekakomitean päätös N:o 188/2014, annettu 25 päivänä syyskuuta 2014, ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) muuttamisesta [2015/1256]