KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1640/95 af 5. juli 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Acorerne og Madeira